Lai novērtētu kādu no rakstura īpašībām, tai kaut nedaudz jāpiemīt pašam. /V. Šekspīrs/

VEBINĀRI sākot ar 2023. gada septembri!

Sākot ar 12.09 vebināri - Zoom online nodarbības notiks OTRDIENĀS, PLKST.19:00 - 20:00!

Ja vēlaties sūtīt svara dinamikas atskaiti, tā ir jāiesūta līdz otrdienas rītam uz epastu - superfigura@inbox.lv, norādot lietotājvārdu un starta svaru, pēc tam iknedēļas svaru. Dinamika parādīsies foruma sadaļā katru nedēļu pirms vebināra - otrdienās!!