Tas, kurš nekā nezina, ne par ko arī nešaubās. /R. Kotgreivs/

Gatavojam FD grilā

Grils I

GrilsII