Tas, kurš grib, lai viņa labie darbi būtu zināmi visiem, kalpo nevis tikumam, bet slavai. /B. Džonsons/

Gatavojam FD grilā

Grils I

GrilsII