Mīla zaudē savu skaistumu, kad to atstāj godīgums. /Ž. Ž. Ruso/

Uztura simfonija!

Lūdzu, ielogojieties