Tas, kas smejas pēdējais, domā vislēnāk. /***/

Uztura simfonija!

Lūdzu, ielogojieties