Bezdarbība - ģēnija ideāls. /***/

FD vadītājas Vidzemē

Ira Bernāte
(Valmiera)