Nekad ērglis nezaudē tik daudz laika, kā mācīdams lidot vārnu. /V. Bleiks/

FD vadītājas Vidzemē

Ira Bernāte
(Valmiera)
Vija Bebriša
(Madona)