Kas neriskē ne ar ko, tas riskē ar visu. /***/

Ira Bernāte

Galvenais ir - nepadoties!
Iras stāsts

T. 28623935

E-pasts: ina32@inbox.lv

Vada nodarbības:
Valmierā,
Rīgas iela 38.
Pirmdienās, trešdienās, plkst. 18.30

Obligāta iepriekšēja pieteikšanās!