Dažreiz gadās, ka jāizliekas par muļķi, un tad pēkšņi ar šausmām jūti - tev nemaz tas nav jātēlo. /Z. Ungurs/

Sibilla Veģe

            - 10 kg
"Visam, ko mēs darām, ir jēga tikai tad,
ja to darām ar mīlestību, pēc dvēseles aicinājuma."
                                     /N. Nadeždins/

T. 25950734

Vada nodarbības
Talsos
Talsu bibliotēkā, 1. maija ielā 28
12 nodarbību kurss

Ventspils novada
Puzē
Iepriekš pieteikties!