Mēs žēlojamies, ka dienas par īsām, bet izturamies tā, itin kā tām nekad nepienāktu gals. /Seneka/

Jaunākie ziņojumi | Mani ziņojumi | Foruma noteikumi

Šī tēma ir pieejama tikai on-line abonementiem un/ vai grupu vadītājām


Izsaki savu viedokli


Lai pievienotu emocijikonu, noklikšķiniet uz tās