Tas, kas smejas pēdējais, domā vislēnāk. /***/

Inta Zuzāne

 

T.  29283018

Vada nodarbības:

Liepāja,
Franču ielā 3, 1. stāvā, "IZ" studijā!
Trešdienās, 18.00
Notiek pārnedēļās, iepriekš pieteikties
pa tālr. 29 283 018!