Talants izveidojas klusībā, bet raksturs - pasaules strāvas ņudzeklī. /A. Kronvalds/

Inta Zuzāne

 

T.  29283018

Vada nodarbības:

Liepāja,
Franču ielā 3, 1. stāvā, "IZ" studijā!
Trešdienās, 18.00
Notiek pārnedēļās, iepriekš pieteikties
pa tālr. 29 283 018!