Lai novērtētu kādu no rakstura īpašībām, tai kaut nedaudz jāpiemīt pašam. /V. Šekspīrs/

Jaunākie ziņojumi | Mani ziņojumi | Foruma noteikumi

Šī tēma ir pieejama tikai on-line abonementiem un/ vai grupu vadītājām


Izsaki savu viedokli


Lai pievienotu emocijikonu, noklikšķiniet uz tās