Mēs žēlojamies, ka dienas par īsām, bet izturamies tā, itin kā tām nekad nepienāktu gals. /Seneka/
Lūdzu, ielogojieties