Ja katru mēnesi atliksiet nedaudz naudas, jau pēc gada būsiet pārsteigts, cik maz esat sakrājis. /Ernests Haskins/

Lielais gavēnis!

 
„Atturēšanās no ēdiena dāvā cilvēkam zināšanas par viņu pašu” – tā ir Budas atziņa, pie kuras viņš esot nonācis kāda sava gavēņa laikā. 
Ar Pelnu trešdienu, šogad - 14. februārī, Kristīgajā pasaulē iesākas gavēņa laiks un cilvēka apziņā noteikt pavīd versija, ka tas ir kaut kas nopietns un svēts. Tāpēc daudzi pat nemēģina to darīt vai, ja mēģina, tad noteikti iepriekš sagatavojas tā izpildīšanai. 
Runājot par cilvēku kā veselumu, viņa esību šai saulē nosaka – ķermenis, gars un dvēsele. Tāpēc, vajadzētu ņemt vērā visus šos aspektus.
21. gadsimta cilvēks gavēšanu dažkārt izprot vienīgi kā badošanos, svara samazināšanai labvēlīgu laiku, reliģiskos nolūkos – atsacīšanos no gaļas ēšanas vismaz piektdienās, pazaudējot gavēņa dziļāko būtību. Šī vārda kā aizguvuma no senkrievu valodas nozīme ir «izturēties ar cieņu, ar godbijību».
Jebkura gavēņa laikā pieaug cilvēka jūtība, spēja domāt un uztvert pasauli dziļāk. Tāpēc gavēnis ir daudzu reliģijas sistēmu sastāvdaļa, tomēr, kā garīgas attīrīšanās ceļš gavēnis tikpat labi ir izmantojams arī ārpus jebkādas reliģijas. Tā ir pievēršanās sev, ko pavada meditācijas (ieklausīšanās sevī), klusums un miers. Īpaši piemērots gavēnis ir brīžos, kad jāpieņem svarīgi lēmumi vai arī, kad ikdienas stress ņem virsroku un temps kļuvis par ātru, šai brīdī varbūt ir vērts apstāties, attīrīt sevi no liekā un ieklausīties sevī.
Par to, kā ievērot FD programmu gavēņa laikā, runāsim šīs nedēļas 12.02 - 18.02.2018 klātienes nodarbībās!
Laipni gaidīti!