Cilvēka dzīve, tāpat kā fabula, tiek vērtēta, nevis pēc tās garuma, bet pēc satura. /Seneka/

FD vadītājas Latgalē

Anna  Šperga
(Viļānu novads
Dekšāres pagasts)