Novēlu Jums kaudzi naudas, jūru mīlestības un ilgus, ilgus gadus, lai to visu baudītu! /***/

FD vadītājas Latgalē

Anna  Šperga
(Viļānu novads
Dekšāres pagasts)