Kā jauna motivācija var būt kāda veca, laba sapņa piepildīšana. /***/

FD vadītājas Zemgalē

Kitija Kirila
(Jelgava, Dobele)

Māra Kuksa
(Jelgava)