Tīra sirdsapziņa nebaidās ne melu, ne ļaunu valodu, ne tenku. /Ovīdijs/

FD vadītājas Rīgas tuvumā

Ilze Jermacāne
(Saulkrasti, Zvejniekciems)

Kitija Kirila
(Jūrmala)