Cilvēks radīts darbībai. Nedarboties un neeksistēt ir viens un tas pats. /Voltērs/

Kitija Kirila

 
"Mēs varam tieši tik, cik darām."

/Dz.Kalniņa/

T. 29595431

E-pasts: kitija.kirila@gmail.com

Vada nodarbības:
Jelgavā,
Pulkveža O.Kalpaka ielā 16, 104. kabinetā
(vecās slimnīcas ēkā)
Dobelē, :Zaļajā ielā 10 (2. stāvā),

Jūrmalā,
Bulduros, Viesturu ielā 6
Slokā, Hercoga Jēkaba ielā 12

Obligāta iepriekšēja pieteikšanās!